STRATEGIA MARKETINGOWA

Od strategii zaczyna się business. To drogowskaz dla Twoich działań, który wyznacza kierunek, w którym powinny zmierzać działania operacyjne. Absolutna większość Twoich potencjalnych i aktualnych Klientów czerpie informacje o Twojej ofercie z internetu. Czy chciałbyś ryzykować działanie z przypadku? Na szczęście stworzę nowoczesną i efektywną strategię marketingową online dla Twojej Firmy.

CZY STRATEGIA MARKETINGOWA JEST MI POTRZEBNA?

Działanie bez strategii – lub według od dawna nie aktualizowanej – jest nie tylko działaniem bezcelowym. Może narażać Cię na duże koszty, także te, z których możesz nie zdawać sobie jeszcze sprawy. Zarówno dotarcie do grupy docelowej, pozycjonowanie produktu i marki na rynku, jak i analiza działań konkurencji i właściwa reakcja na nie wymagają dokładnego przemyślenia i zaplanowania.

Strategia marketingowa online pozwoli Tobie nie tylko dobrać właściwe narzędzia do realizacji założonych celów, ale także zrobić to z właściwą optymalizacją kosztów w najbardziej skutecznym i mierzalnym kanale interakcji z Twoimi Klientami.

Skontaktuj się ze mną i wspólnie ustalimy, czy i jaka strategia jest najbardziej odpowiednia dla Twojego przedsiębiorstwa.

JAK BĘDĘ PRACOWAĆ NAD STRATEGIĄ TWOJEJ FIRMY?

Zapoznanie się z profilem działalności

Podczas pierwszego spotkania roboczego poznamy się, dowiem się jak najwięcej o Twojej firmie i poznam cel Twojej działalności.

I spotkanie

Zapoznanie się z profilem działalności

Podczas pierwszego spotkania roboczego poznamy się, dowiem się jak najwięcej o Twojej firmie i poznam cel Twojej działalności.

I spotkanie

Rozpoznanie otoczenia rynkowego

Bazując na informacjach ustalonych podczas spotkania zapoznawczego, przeprowadzę dokładne rozpoznanie otoczenia rynkowego Twojej Firmy. Pomoże mi to przygotować dla Twojej Firmy cele strategiczne, do których realizacji będziemy dążyć w naszej strategii.

I Faza Strategiczna

Rozpoznanie otoczenia rynkowego

Bazując na informacjach ustalonych podczas spotkania zapoznawczego, przeprowadzę dokładne rozpoznanie otoczenia rynkowego Twojej Firmy. Pomoże mi to przygotować dla Twojej Firmy cele strategiczne, do których realizacji będziemy dążyć w naszej strategii.

I Faza Strategiczna

Uzgodnienie celów strategicznych oraz KPI

Na drugim spotkaniu przedstawię cele strategiczne dla Twojego przedsiębiorstwa, z których wybierzemy wspólnie te, które są dla Ciebie najistotniejsze i które będziemy mierzyć pod kątem efektywności.

II Spotkanie

Uzgodnienie celów strategicznych oraz KPI

Na drugim spotkaniu przedstawię cele strategiczne dla Twojego przedsiębiorstwa, z których wybierzemy wspólnie te, które są dla Ciebie najistotniejsze i które będziemy mierzyć pod kątem efektywności.

II Spotkanie

Dobór narzędzi marketingowych

W tej części zaproponuję optymalne narzędzia marketingowe, prowadzące do realizacji wcześniej ustalonych celów strategicznych.

II Faza strategiczna

Dobór narzędzi marketingowych

W tej części zaproponuję optymalne narzędzia marketingowe, prowadzące do realizacji wcześniej ustalonych celów strategicznych.

II Faza strategiczna

Ustalenie budżetu i wybór optymalnych narzędzi

Porozmawiamy o budżecie i planowanym zwrocie inwestycji, co pozwoli nam na wybranie optymalnych narzędzi z pośród zaproponowanego przeze mnie zestawu.

III Spotkanie

Ustalenie budżetu i wybór optymalnych narzędzi

Porozmawiamy o budżecie i planowanym zwrocie inwestycji, co pozwoli nam na wybranie optymalnych narzędzi z pośród zaproponowanego przeze mnie zestawu.

III Spotkanie

Wdrożenie narzędzi i uruchomienie kampanii

Na tym etapie zajmę się wdrożeniem wybranych przez nas narzędzi i uruchomieniem kampanii według ustalonego budżetu. Jeśli konieczne będzie przeszkolenie Twoich pracowników pod kątem prowadzenia kampanii lub obsługi narzędzi, jest to właśnie odpowiednia chwila.

III Faza Strategiczna

Wdrożenie narzędzi i uruchomienie kampanii

Na tym etapie zajmę się wdrożeniem wybranych przez nas narzędzi i uruchomieniem kampanii według ustalonego budżetu. Jeśli konieczne będzie przeszkolenie Twoich pracowników pod kątem prowadzenia kampanii lub obsługi narzędzi, jest to właśnie odpowiednia chwila.

III Faza Strategiczna

Kontrola i optymalizacja przebiegu kampanii

Siła strategii polega na jej optymalnej realizacji, co wymaga stałej kontroli, szybkiej reakcji na zmieniające się warunki i sprawnej optymalizacji. Ta faza jest najdłuższa i obejmuje cały okres realizacji strategii, aż do osiągnięcia założonych celów.

IV Faza Strategiczna

Kontrola i optymalizacja przebiegu kampanii

Siła strategii polega na jej optymalnej realizacji, co wymaga stałej kontroli, szybkiej reakcji na zmieniające się warunki i sprawnej optymalizacji. Ta faza jest najdłuższa i obejmuje cały okres realizacji strategii, aż do osiągnięcia założonych celów.

IV Faza Strategiczna

Podsumowanie i analiza kosztów

Po zakończeniu działań związanych z realizacją strategii, spotkamy się ponownie, aby podsumować jej przebieg i wyciągnąć wnioski do dalszego działania. Będzie to także odpowiedni czas na analizę kosztów realizacji strategii i podliczenia stopy zwrotu z inwestycji.

IV Spotkanie

Podsumowanie i analiza kosztów

Po zakończeniu działań związanych z realizacją strategii, spotkamy się ponownie, aby podsumować jej przebieg i wyciągnąć wnioski do dalszego działania. Będzie to także odpowiedni czas na analizę kosztów realizacji strategii i podliczenia stopy zwrotu z inwestycji.

IV Spotkanie

CO DAJE CI WSPÓŁPRACA Z DOŚWIADCZONYM STRATEGIEM MARKETINGOWYM?

WIEDZA POPARTA PRAKTYKĄ

Jestem cały czas aktywnym praktykiem. Nie tylko na co dzień pracuję jako Senior Marketing Manager w międzynarodowej firmie, ale także kilkanaście razy w roku uczestniczę w konferencjach, warsztatach, szkoleniach i prelekcjach, na których ciągle rozwijam swoje kompetencje marketingowe.

EFEKTYWNOŚĆ WYNIKAJĄCA Z WŁAŚCIWYCH NARZĘDZI

Dobrze znam większość docenianych na całym świecie strategicznych narzędzi marketingowych – zarówno tych teoretycznych, jak i systemów służących do operacji marketingowych. Umiejętny ich dobór umożliwia realizację strategii na optymalnym poziomie i osiągnięcie założonych celów.

KNOW-HOW

Marketing jest dziedziną, która nie tylko zmienia się bardzo dynamicznie. Aby dobrze ją poznać, trzeba przez lata budować swoją wiedzę opartą na doświadczeniu i wypracowywać własne skuteczne rozwiązania. Chcę Ci przekazać moje budowane od kilkunastu lat know-how.

JAK ZACZĄĆ?

Każda strategia jest tak indywidualna, jak Twoja Firma. Dlatego, jeśli jesteś zainteresowany tym, aby wynieść działania marketingowe w Twoim przedsiębiorstwie na poziom, na którym będą miały realny wpływ na jego rozwój – wyślij do mnie wiadomość z poniższego formularza, a ja w ciągu 24h skontaktuję się z Tobą osobiście, abyśmy mogli omówić szczegóły współpracy.


    Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial